Wadí Disa

Další přírodní pozoruhodností severní oblasti, je 15 kilometrů dlouhé Wadí Disa. K jeho začátku jsme se dostali po setmění. Tábořili jsme u skály, kterou osvětloval plápolající oheň, Lukáš skvěle uvařil večeři, nad námi večerní obloha plná hvězd a kolem nás plno bzučících a bodajících komárů, které ráno nemilosrdně vystřídaly mouchy.

Ráno skupinka vyrazila na túru skrz celou datlovou soutěsku. Jmenuje se podle datlových palem, které zde rostou. Dočervena zbarvené skály tvoří s ranním sluncem fotogenické scenérie, které se zrcadlí v tekoucí vodě. Ta stéká od poloviny wadí, místy vytváří potůček, místy docela hluboký potok. S Lukášem jsme skrz wadí přepravovali obě auta. V hlubokém mokrém písku bylo třeba několikrát použít lano, ale i po deštích jsme průjezd zvládli.

Wadí je jedno z nejkrásnějších a také čím dál více navštěvované. Na jeho konci vzniká turistická infrastruktura a jednou možná budou návštěvníky přepravovat skrz soutěsku vozítka a ani nohu si nebudou muset namočit. Ale dnes ještě ne…

V okolí jsou rovněž pozoruhodné skály. Jen jsem litoval, že nemáme čas počkat na podvečerní skunce. Na jednom z nejhezčích míst se začíná budovat hotelový resort. Tam jsem vůbec nelitoval, že ještě nestojí.

Cesta nás zavedla do sedla saudskoarabských „Dolomitů“. Ano, tak moc je jejich panorama ostrých štítu připomíná. Chybí jen sníh.

V sedle nám chtěli zapózovat na fotografii dva mladí velbloudáři. Pozvali nás k nim na velbloudí laban. Přišlo nám to zajímavé, tak jsme souhlasili, že si těch pár kilometrů a 15 minut zajedeme. Jenže to bylo jejich arabských 15 minut… a k tomu docela slušný offroad. Poslední úsek nás už museli převézt terénní Toyotou, jak byl terén těžký. Laban sice neměli, zato zahájili na FB „live“ vysílání naší návstevy, jakou asi nikdy ještě nezažili. A nakonec to bylo fajn i pro nás, protože takové fotografie velbloudů s panoramaty rudých skal v zapadajícím slunci jsme zatím neměli možnost pořídit. Pro obě strany nezapomenutelný zážitek.Hidžazská železnice

Trať byla budována v letech 1900 – 1908 Turky. Začínala v Damašku a končila v Medíně. Její délka byla 1302 km a vedla historicky důležitými místy a kopírovala staré obchodní cesty. Procházela kromě dalších Ammánem, Wadí Rum, Tabukem a Al Ulou. Vedla kolem nádherných přírodních scenérií, červených skalních útvaru a starých oáz. Pokud by fungovala i dnes, byla by nepochybně velkým turistickým lákadlem. Dnes však jsou funkční jen některé krátké úseky, které slouží k železniční dopravě. V současnosti můžeme už jen sledovat na řadě míst násep a staré, více či méně pobořené nádrážní budovy, které sloužily i jako malé strategické lokální pevnosti.

Smyslem železnice bylo upevňování islámské víry a pomoc poutníkům v pouti na svatá místa – do Medíny a Mekky (a posílení vlivu Osmanské říše na Arabském poloostrově). Paradoxně ale vyvolávala nenávist beduínských kmenů, protože jim brala práci při provázení obchodních karavan, připravovala je o zisk a jejich nenahraditelnost. Proto musela často čelit útokům a ničení některých částí trati. Nebyla ani v přízni mužské části poutníků, kteří chtěli, stejně jako prorok Mohamed, doputovat do Mekky na velbloudovi.

Její konec přišel s 1. světovou válkou a arabským povstáním, za velkého přispění britského důstojníka T. E. Lawrence (z Arábie).

My jsme si chtěli prohlédnout nádraží a konečnou stanici s muzeem v Medíně. Je ale již dlouho zavřené a stále čeká na opravu. V Al Ule je oplocené,  opravuje se a tudíž je vstup zakázán. V Tabúku nás pustili do jedné budovy s vystavenou parní lokomotivou, vagónem a expozicí věnovanou historii tratě. Do dalších budov nás nepustili, ačkoliv se nic neopravovalo. Nádraží u pevnosti Muazzam bylo oplocené, se zákazem vstupu, ale dírou v plotě. A tady jsme si konečně mohli prohlédnout budovu nádraží a přilehlých budov s technologiemi pro provoz dráhy. Tedy spíše už jen to, co z toho všeho zbylo.Povodně v poušti

Cestování serverem země nás přivedlo do města Tayma s největší studnou, hlubokou 13 a širokou 65 metrů. Vodu z ní čerpali přes důmyslné kladkostroje velbloudi, kterých zde pracovalo až 70. Studna byla vydatná, nikdy se nevyčerpala a dokázala zavlažit rozsáhlá zemědělská území.

Ve městě je hezká pevnost, do které jsme se díky hloupému systému nákupu vstupenek nedostali. Prošli jsme si alespoň opravený střed města s hliněnými domy. Potkali jsme tu bílého jezdce na zeleném kole, které se dle nápisu snažilo zachránit planetu. Chtěl jsem se dát s pánem do řeči, ale tak nepříjemný a nasraný výraz jsem dlouho neviděl. Snažil se natočit nějaký videoblog a byl jsem už několikátý, který mu do natáčení vstoupil. A ještě ne poslední.. Na místní zametače odpadků už nepříčetně řval, nejdřív anglicky, potom už německy. Škodolibě jsem k němu ještě nasměroval místní slečny, které jsme míjeli ve staré uličce, s tím, ať ho dojdou pozdravit. Poselství o záchraně planety se asi muselo odložit na jiný den.

Další den jsme v podvečer a v noci zažívali silné deště. Kolem staré pevnosti Muazzam se vytvořilo velké jezero, přes které se nebylo možné dostat. Kolem silnic v poušti se tvořily ohromné kaluže a proudy vody zaplavovaly silnice. Někdy byly tak silné, že spláchly i docela těžká auta a „zaparkovaly“ je pár desítek metrů dál v hromadách bahna a kamení. Byli jsme rádi, že nás potkalo jen brodění v silném proudu.

Na noc jsme se utábořili ve skalách Buraika. Asi jedno z nejhezčích míst, které jsme navštívili. Kolem nás, do daleka rozptýlené ostré skalní věže, vytvářely nejrůznější scenérie a kompozice. V zapadajícím slunci a dramatické obloze musel být nejen fotograf naprosto unesen.

Dramatická obloha ovšem signalizovala i jiné zážitky… Sotva jsme dojedli večeři, začaly do nás bušit první kapky deště. Zvedl se vítr a bylo třeba rychle zatížit vlastními těly stany, abychom o ně nepřišli. Do toho začalo silně hřmít a blesky křižovaly nebe ze všech stran. To se v noci ještě jednou opakovalo a bouřky se točily kolem do brzkého rána. Více či méně mokří jsme se dočkali slunečného jitra.

Vydatné deště způsobily, že se poušť začala zelenat. Začínalo rašit to, co v zemi bylo dlouho připraveno. V poušti kvetly akácie a včely a jemenští včelaři měli napilno. Med s kusem plástvě chutnal luxusně.

Odbočkou ze silnice po písečné cestě, kde hrozí nejen uvíznutí, se dostáváme ke kamenném oblouku, kterému se říká podle jeho tvaru duhová skála. Na dalším místě je útvar připomínající houbu a kus dále velký trojitý oblouk.

A my se rovněž obloukem pomalu dostáváme k nejsevernější bodu našeho putování, od kterého se budeme vracet zpět do Medíny.Petroglyfy

Málokterá oblast je tak bohatá na nálezy skalních kreseb a nápisů, jako právě Saúdská Arábie. Vedle jižních oblastí poblíž Nadžránu to je právě i oblast Shuwaymis na severu, kam míříme. Dostat se k nim ale opět náležitě prověří našeho Nissana, který se ale v terénu choval jinak, než by člověk čekal od auta 4×4. Problém byl ale brzy identifikován. Nejednalo se o žádnou čtyřkolku, ale pouze o předokolku… A to i přes to, že půjčovna inzerovala vůz jako 4×4 a při přebírání potvrdili, že to je 4×4. Asi nevědí, co znamená 2WD ve specifikaci vozu… No co už, budeme si s tím muset nějak poradit teď i v následujících dnech. Ještě že druhý vůz je opravdu 4×4 a tažné lano to jistí.

Peteroglyfy jsou skalní kresby, později i nápisy, vyryté do vrchní tmavší vrstvy horniny, v našem případě pískovce. Rytina časem rovněž na povrchu tmavne a díky tomu lze odhadovat jejich stáří. Ty nejstarší byly vytvořeny před 10 tisíci lety, ještě v dobách, kdy zde nebyla vyprahlá poušť. Zobrazují nejčastěji zvířata, která se tu s lidmi vyskytovala, jako krávy, velbloudy, pštrosy, lvy nebo lidské postavy. Naleziště je tak rozsáhlé a významné, že bylo zapsáno do seznamu UNESCO. Lokalita byla oplocena a uzavřena. To je zde častý způsob ochrany památek – oplotit a zamezit vstupu, aby se někomu něco nestalo nebo se památka nepoškodila. Naštěstí díra v plotě se většinou najde. Horší to bývá s nekompromisními strážci.Saudskoarabská Petra

Cesta na severozápad země je mnohem zajímavější. Silnice je lemovaná z obou stran červenohnědými skalnatými útvary nejrůznějších tvarů, ne nepodobným těm z Wadí Rum. Aby ne, blížíme se k Jordánsku a krajina je stejného charakteru. Dostáváme se do Al Uly, významné oáze na kadidlové stezce, kudy proudily karavany z Ománu až do Damašku. Zde se už rýsuje, jak bude vypadat turismus na významných památkách. Vše bude (pře)organizované – parkoviště, odvoz na lokalitu, další bus nebo elektrovozík k opravené památce. Vstup omezený nebo zakázaný.

Velkým lákadlem je nedaleká starověká Hidžra, rovněž zapsaná na seznamu UNESCO. Dochovalo se zde více než sto hrobek vytesaných do skalních bloků a rozesetých po velkém území. Hrobky nechali vybudovat Nabatejci, kteří žili na území dnešního Jordánska i stovky kilometrů na jih od něj. A nám se letos podařilo propojit návštěvu jordánské Petry s touto částí území významné starověké civilizace.

Centrum staré Al Uly je opravené nebo znovu vystavěné či dostavené. Vypadá hezky, s řadou obchůdků a kaváren. Jen je trochu jiné, než kdysi bývalo.

Severně nedaleko staré Al Uly je další archeologická lokalita, kde se nacházelo dedanské království. Probíhá zde archeologický průzkum a příliš toho zde k vidění zatím není. Hrobky vytesané ve skále nejsou opět z bezpečnostních důvodů přístupné, i když je cesta k nim už vybudována. Vstupní portál je možné alespoň prohlédnout dalekohledem. Zajímavé jsou i nedaleké petroglyfy Ikmah, které zde nechávali vytvářet při různých událostech bohatí obchodníci. Některé jsou tesané reverzním způsobem – tedy nápis vystupuje nad okolní povrch skály.

Příjemné na takto organizované turistice byla pěkně vybudovaná informační centra, pohoštění kávou, čajem, ovocnou šťávou a datlemi. Usměvavý personál tvořily často vzdělané ženy. Opět další posun v přísné muslimské společnosti.Mrtvý velbloud mezi dvěma sopkama

Asi 160 km vzdušnou čarou severně od Medíny, se nachází dříve vulkanicky aktivní oblast. Poslední aktivita byla zaznamenána relativně nedávno – asi před 250 lety. Cesta lávovými poli a písečnými úseky s hlubokými vyjetými kolejemi poprvé prověřila Nissana X-trail. A nás zase prověřil podvečerní výstup na bílou sopku. Je to zajímavost tohoto místa, že naproti sobě kdysi soptily dvě sopky. Jedna, jak ji nejčastěji známe, z té vytékala černá láva, která zalila kilometry krajiny, postupně tuhla a vytvářela nejrůznější útvary a lávové trubky. V opozici k ní vyvěral z druhé sopky na povrch jiný materiál, než černé magma – popílek, který se usazoval v mohutných vrstvách, tlakem vznikal tuf světlé barvy s obsahem dalších hornin jako například pemzy a vytvářel ostrý kontrast k černým lávovým polím.

Z výstupu jsme se vraceli už za tmy a za tmy jsme rozdělávali stany. Našel jsem vhodné místo na přespání, ze kterého mě ale vyhnal nasládlý puch. Ten postupně donutil i ostatní posunout stany. Nebylo to ale úplně účinné, protože smrad se stále vracel. Až ráno jsme zjistili, že kousek od tábořiště leží ještě ne zcela sluncem vybělené kosti velblouda. Ty rovněž tvoří kontrast s černou lávou.Medína

Medína je pro muslimy jedním ze tří posvátných míst. Prorok Muhamed zde založil první mešitu po přesídlení z Mekky a je tu i pohřben. Toto přesídlení se nazývá hidžra a pro muslimy tím začíná jejich letopočet. Odtud prorok Muhamed šířil své náboženství.

Prorok Muhamed je pohřben v hrobce uprostřed města v komplexu zvaném Zelený dóm. Haram zóna vymezuje velké území centra Medíny, kde tento komplex stojí, a kam je  striktně zapovězeno vstoupit nemuslimovi. Tedy to platilo ještě nedávno. Za přísných podmínek jsou nemuslimové tolerováni za touto hranicí. Před pár lety něco nemyslitelného. Přísný zákaz vstupu do blízkosti hrobky platí beze změny.

Chtěli jsme si prohlédnout mešitu Quba na hranici Haram oblasti. Nevypadáme jako muslimové, a i když se tak snažíme vypadat, poutáme pozornost. Ne všichni jsou zde tolerantní a jeden vyznavač tradičních muslimských hodnot se nás odtud snažil vykázat. Není to úplně příjemný pocit, být někde nechtěný… Po chvíli k nám přijíždí oficiální ochránci pořádku a omlouvají se za chování jejich souvěrce a ujišťují nás, že se v okolí mešity můžeme pohybovat. A to bude asi typický obrázek v zemi, která se jen nedávno začala otevírat cizincům.Saúdská Arábie

… on the road… again

Když v roce 2019 začala SA vydávat turistická víza a zemi bylo možné navštívit nejen pracovně, měl jsem mentální problém vydat se do absolutistické monarchie prezentující se wahhábismem, tedy sunnitským fundamentálním islámem, kde jsou potlačovány individuální svobody a práva, jak je my vnímáme. Z mého pohledu zde v mnohém vládne středověk a právo šaría. Popravuje se stětím, ale i ukřižováním či kamenováním. Odsekávání končetin jako trest zajišťuje nulovou kriminalitu. Panovníkem je král Salmán bin Abd al-Azís al-Saúd. Skutečně vládnoucí osobou je ale princ Muhammad bin Salmán. Na jedné straně nechává zmizet intrikující příbuzné nebo v kyselině rozpouštět nepohodlné novináře. Na druhé straně se přeci jen mění některé věci v oblasti ženských práv, kdy dříve nepřipadalo v úvahu, aby žena šla sama byť jen na nákup. Natož řídila auto.

Manželka žena Janička se ale oprostila od tohoto ideologického pohledu a v roce 2020 vyrazila na místa, která zahraničního návštěvníka snad ještě neviděla. A já, když jsem viděl fotky, tak jsem zalitoval.

Reparát skládám teď. A hlavně proto, že bohatá země začíná budovat turistickou infrastrukturu pro bohaté turisty. Všechna ta úžasná místa v pouštích, pozůstatky dávných kultur a civilizací, nejsou stále ještě oplocena. Dá se v nich strávit noc, přespat ve stanu a u ohně si uvařit večeři a vnímat téměř v osamění ducha míst a krásu pouště. Času moc nezbývá a je třeba vyrazit na cestu…Omán

Díky změně odletu jsme přistáli v hlavním městě Sultanátu Omán, Maskatu, před půlnocí a nekonečné čekání na imigračním pro vstupní vízum nám zajistilo příjezd do naší první zastávky, až kolem třetí hodiny ráno. Či spíše už nad ránem.. Pokračování »Abú Dhabí

Přelet do Ománu z Abú Dhabí se komplikoval ještě doma. Zakoupený let posunuli z odpoledne na pozdní večer. Letenku s nízkonákladovkou Wizzair jsem zrušil a zakoupil mnohem dražší, se solidní společností Etihad, opět na odpoledne. Wizz sice vrátil peníze, ale bez letištních poplatků a pojištění na zrušení letu, které se ale na tento případ nevztahovalo…Před odletem ze Sokotry jsem ale zjistil, že náš let byl opět zrušen a nový je ještě v pozdějším čase než let Wizzu. Letíme tedy mnohem dráž, za to ještě později..;-) Cestovat v tomto postkovidovém čase letecky je opravdu chuťovka.

Čas jsme využili k relaxu v hotelu a návštěvě města. Dubaj a podobné destinace mě neoslovují, ale AD nás pozitivně překvapilo. A to včetně návštevy Velké mešity šejka Zayeda. Mešit jsem viděl už docela velkou řadu a nečekal jsem něco mimořádného. Velká mešita je opravdu velká, patří k největším na světě. Vyjímečná je ale svým zdobením a použitými materiály. Postavena je z bílého nejkvalitnějšího italského mramoru, stovky sloupů zdobeny polodrahokamy, stejně jako ohromné mozaiky na zemi. Uvnitř největší tkaný koberec zapsaný dokonce v Guinnesově knize rekordů. Krása střídá nádheru. Celá návštěva nám zabrala pár hodin, a to včetně návštěvy kavárny v přilehlém obchodním centru, které nesmí chybět.

Moderní stavby nás nelákají, tak jsme zamířili k maríně na ostrůvku proti dlouhé pobřežní promenádě. Nachází se zde „heritage village“. Sice uměle vytvořená, ovšem s řadou expozic a kopií původních staveb dává přehled o tom, jak Abú Zabí vypadalo, a jak se zde žilo ještě před započetím těžby ropy a mohutným rozvojem. Příjemná plážička nabízela hezké výhledy na obchodní centrum města s mrakodrapy. Po večeři jsme ještě zavítali na Corniche Street – pobřežní promenádu a večerním letem přeletěli do Muscatu, hlavního města Ománu.